Kiejtésfejlesztő lecke Szókártyák Szókincs kvíz Tik-tak-toe Koncentrációs játék Meghallgatásos játék

55. lecke: A városban: Közlekedés

Szókincs

Taxira van szükségem
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Mennyibe kerül?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Forgalom
jiāo tōng 交通
Helikopter
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Repülőgép
fēi jī 飞机
Vonat
huŏ chē 火车
Metrómegálló
dì tiĕ zhàn 地铁站
Csónak
chuán 船
Kerékpár
zì xíng chē 自行车
Teherautó
kă chē 卡车
Autó
qì chē 汽车
Busz
gōng gòng qì chē 公共汽车
Parkolóház
tíng chē chăng 停车场
Parkolóóra
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表