Lekcija izgovaranja Kartice za učenje Kviz vokabulara Križić-kružić Igra memorije Kviz slušanja

Japanski :: Lekcija 97 Ured: Oprema

Vokabular

Telefaks
fakkusu ki ファックス機
Stroj za fotokopiranje
kopiー ki コピー機
Telefon
denwa 電話
Pisaći stroj
taipuraitaー タイプライター
Projektor
purojekutaー プロジェクター
Računalo
konpyuーta コンピュータ
Zaslon
gamen 画面
Radi li pisač?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disk
disuku ディスク
Kalkulator
dentaku 電卓