शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 109 कंप्यूटर: शब्दजाल

शब्दावली

गेस्ट बुक
liú yán bĕn 留言本
शॉपिंग कार्ट
gòu wù chē 购物车
समाचार समूह
xīn wén zŭ 新闻组
सदस्यता लें
dìng yuè 订阅
जावक संदेशों
fā chū duăn xìn 发出短信
एन्क्रिप्टेड मेल
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
भेजे गए बॉक्स
fā jiàn xiāng 发件箱
हटाए गए संदेश
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
इनबॉक्स
shōu jiàn xiāng 收件箱
आउटबॉक्स
dāi fā yóu jiàn 待发邮件