हिंदी चीनी सबक 106 शब्दावली

चीनी :: सबक 106. रोजगार: डेटा प्रविष्टि

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

cū tĭ de 粗体的
बोल्ड (पाठ)
mú băn 模板
टेम्पलेट
yōu xiān quán 优先权
प्राथमिकताएं
wén jiàn chuán shū 文件传输
फ़ाइल स्थानांतरण
dēng lù 登陆
पर लॉग ऑन करें
guān jiàn zì 关键字
कीवर्ड
yòng hù míng 用户名
यूज़र नेम
mì mā 密码
पासवर्ड
shù zì qiān míng 数字签名
अंकीय हस्ताक्षर
gōng gòng yù 公共域
पब्लिक डोमेन
dài kuān 带宽
बैंडविड्थ
guăng gào 广告
बैनर
tú biāo 图标
आइकॉन
cháng jiàn wèn dá 常见问答
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न