हिंदी चीनी सबक 104 शब्दावली

चीनी :: सबक 104. रोजगार: इंटरनेट पर सर्फिंग

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

zhŭ yè 主页
मुखपृष्ठ
shàng chuán 上传
अपलोड
xuăn zé 选择
चुनें
wén jiàn jiā 文件夹
फोल्डर
gōng jù lán 工具栏
उपकरण पट्टी
hòu tuì 后退
वापस जाओ
shū qiān 书签
बुकमार्क
xié xiàn 斜线
स्लैश (/)
mào hào 冒号
अर्धविराम (:)
diăn com 点com
डॉट कॉम