हिंदी चीनी सबक 100 शब्दावली

चीनी :: सबक 100. कार्यालय: फर्नीचर

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

zhuō zi 桌子
तालिका
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
रद्दी की टोकरी
yĭ zi 椅子
कुर्सी
yáng shēng qì 扬声器
ध्वनि - विस्तारक यंत्र
qí zi 旗子
झंडा
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
क्या यह उसकी डेस्क है?
xìn xī 信息
संदेश
tái dēng 台灯
दीपक
dēng 灯
प्रकाश