शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 100 कार्यालय: फर्नीचर

शब्दावली

तालिका
zhuō zi 桌子
रद्दी की टोकरी
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
कुर्सी
yĭ zi 椅子
ध्वनि - विस्तारक यंत्र
yáng shēng qì 扬声器
झंडा
qí zi 旗子
क्या यह उसकी डेस्क है?
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
संदेश
xìn xī 信息
दीपक
tái dēng 台灯
प्रकाश
dēng 灯

अतिरिक्त चीनी शिक्षण