शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 99 कार्यालय: डेस्क

शब्दावली

मुझे एक स्टैपलर की जरुरत है
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
ड्राइंग पिन
tú dīng 图钉
पेंसिल
qiān bĭ 铅笔
किताब
shū 书
काग़ज़
zhĭ 纸
नोटबुक
jì shì bĕn 记事本
स्लाइड
huàn dēng piàn 幻灯片
कैलेंडर
rì lì 日历
टेप
jiāo dài 胶带
मुझे एक नक्शे की जरूरत है
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图

अतिरिक्त चीनी शिक्षण