हिंदी चीनी सबक 98 शब्दावली

चीनी :: सबक 98. कार्यालय: आपूर्तियां

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
कैंची कहाँ हैं?
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
पेंसिल शापनर
qū bié zhēn 曲别针
पेपर क्लिप
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
मुझे एक कलम की जरूरत है
xiĕ zì bĕn 写字本
लेखन पैड
chĭ zi 尺子
मापक
xìn fēng 信封
लिफाफा
yóu piào 邮票
स्टैम्प
jiāo shuĭ 胶水
गोंद
xiàng pí 橡皮
रबड़