शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 98 कार्यालय: आपूर्तियां

शब्दावली

कैंची कहाँ हैं?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
पेंसिल शापनर
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
पेपर क्लिप
qū bié zhēn 曲别针
मुझे एक कलम की जरूरत है
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
लेखन पैड
xiĕ zì bĕn 写字本
मापक
chĭ zi 尺子
लिफाफा
xìn fēng 信封
स्टैम्प
yóu piào 邮票
गोंद
jiāo shuĭ 胶水
रबड़
xiàng pí 橡皮

अतिरिक्त चीनी शिक्षण