शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 97 कार्यालय: उपकरण

शब्दावली

फैक्स मशीन
chuán zhēn jī 传真机
फोटोकापियर
fù yìn jī 复印机
टेलीफोन
diàn huà 电话
टाइपराइटर
dă zì jī 打字机
प्रक्षेपक
tóu yĭng yí 投影仪
कंप्यूटर
jì suàn jī 计算机
स्क्रीन
píng mù 屏幕
क्या प्रिंटर काम कर रहे हैं?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
डिस्क
guāng pán 光盘
गणक
jì suàn qì 计算器

अतिरिक्त चीनी शिक्षण