हिंदी चीनी सबक 97 शब्दावली

चीनी :: सबक 97. कार्यालय: उपकरण

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

chuán zhēn jī 传真机
फैक्स मशीन
fù yìn jī 复印机
फोटोकापियर
diàn huà 电话
टेलीफोन
dă zì jī 打字机
टाइपराइटर
tóu yĭng yí 投影仪
प्रक्षेपक
jì suàn jī 计算机
कंप्यूटर
píng mù 屏幕
स्क्रीन
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
क्या प्रिंटर काम कर रहे हैं?
guāng pán 光盘
डिस्क
jì suàn qì 计算器
गणक