हिंदी चीनी सबक 92 शब्दावली

चीनी :: सबक 92. छुट्टी: देश में

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

zài xiāng jiān 在乡间
देश में
mù chăng 牧场
क्षेत्र
gŭ cāng 谷仓
खलिहान
nóng chăng 农场
खेत
nóng chăng zhŭ 农场主
किसान
tuō lā jī 拖拉机
ट्रेक्टर
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
आकाश सुंदर है
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
इतने सारे तारे हैं
nà shi măn yuè 那是满月
यह एक पूरा चाँद है
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
मुझे सूरज से प्यार है