शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 92 छुट्टी: देश में

शब्दावली

देश में
zài xiāng jiān 在乡间
क्षेत्र
mù chăng 牧场
खलिहान
gŭ cāng 谷仓
खेत
nóng chăng 农场
किसान
nóng chăng zhŭ 农场主
ट्रेक्टर
tuō lā jī 拖拉机
आकाश सुंदर है
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
इतने सारे तारे हैं
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
यह एक पूरा चाँद है
nà shi măn yuè 那是满月
मुझे सूरज से प्यार है
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳

अतिरिक्त चीनी शिक्षण