शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 80 समुद्र तट: धूप सेकना

शब्दावली

समुद्र तट पर
zài hăi tān shàng 在海滩上
धूप सेंकना
rì guāng yù 日光浴
समुद्र
hăi 海
लहर
bō làng 波浪
रेत
shā zi 沙子
सूर्यास्त
rì luò 日落
द्वीप
xiăo dăo 小岛
झील
hú 湖
सागर
hăi yáng 海洋
बंदरगाह
găng kŏu 港口
खाड़ी
wān 湾
तट
hăi àn 海岸
उच्च ज्वार
zhăng cháo 涨潮
कम ज्वार
luò cháo 落潮
तौलिए
máo jīn 毛巾

अतिरिक्त चीनी शिक्षण