शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 78 खाद्य: मसाले

शब्दावली

मसाला
tiáo wèi pĭn 调味品
सरसों
jiè mo jiàng 芥末酱
चटनी
fān qié jiàng 番茄酱
मेयोनेज़
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
तेल
yóu 油
सिरका
cù 醋
इसमें अधिक नमक की जरूरत है
duō fàng diăn yán 多放点盐
आटा
miàn fĕn 面粉
शहद
fēng mì 蜂蜜
मुरब्बा
guŏ jiàng 果酱
जई
yàn mài 燕麦
गेहूँ
xiăo mài 小麦

अतिरिक्त चीनी शिक्षण