शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 76 खाद्य: पेय और खाद्य

शब्दावली

कॉफ़ी
kā fēi 咖啡
पकौड़ा
jiăo zi 饺子
चाय
chá 茶
नूडल
miàn tiáo 面条
पॉप
qì shuĭ 汽水
पानी
shuĭ 水
लेमोनेड
níng méng shuĭ 柠檬水
नारंगी का जूस
jú zi shuĭ 橘子水
कृपया मुझे पानी का एक गिलास दीजिए
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
फ्रेंच फ्राइज़
zhá shŭ tiáo 炸薯条
कैंडी
táng 糖
चॉकलेट
qiăo kè lì 巧克力
गम
kŏu xiāng táng 口香糖

अतिरिक्त चीनी शिक्षण