शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 75 खाद्य: बेकरी में

शब्दावली

मैं चीनी नहीं खा सकता हूँ
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
अनाज
mài piàn zhōu 麦片粥
कुकी
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
छडी जैसे ब्रेड
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
डोनट
duō ná juān 多拿圈
तीखा
dàn tà 蛋挞
मिठाई
tián pĭn 甜品
केक
dàn gāo 蛋糕
सैंडविच
sān míng zhì 三明治

अतिरिक्त चीनी शिक्षण