शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 74 खाद्य: मांस

शब्दावली

गोमांस
niú ròu 牛肉
वील
xiăo niú ròu 小牛肉
हैम
huŏ tuĭ 火腿
चिकन
jī ròu 鸡肉
टर्की
huŏ jī ròu 火鸡肉
बतख
yā ròu 鸭肉
सुव्वर का नमक लगा मांस
péi gēn 培根
हॉट डॉग
rè gŏu 热狗
हैमबर्गर
hàn băo bāo 汉堡包
स्टेक
niú pái 牛排
सूअर का मांस
zhū ròu 猪肉
मांस का टुकडा
fēi lì niú pái 菲利牛排
सॉसेज
xiāng cháng 香肠
भेड़ की चाँप
yáng pái 羊排
सुव्वर की चाँप
zhū pái 猪排

अतिरिक्त चीनी शिक्षण