शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 67 रेस्तरां: भोजन का समय

शब्दावली

नाश्ता
zăo cān 早餐
दोपहर का खाना
wŭ cān 午餐
रात का खाना
wăn cān 晚餐
नाश्ता
xiăo chī 小吃
मैं आहार पर हूँ
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
मैं शाकाहारी हूँ
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
मैं मांस नहीं खाता
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
मुझे सूखे मेवों से एलर्जी हूँ
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏
खाओ
chī 吃
पियो
hē 喝

अतिरिक्त चीनी शिक्षण