शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 56 पर्यटन स्थलों का भ्रमण: स्थान

शब्दावली

ज्वालामुखी
huŏ shān 火山
घाटी
xiá gŭ 峡谷
वन
sēn lín 森林
पर्वत श्रृंखला
shān mài 山脉
जंगल
cóng lín 丛林
नदी
hé 河
प्रायद्वीप
bàn dăo 半岛
समुद्र तट
shā tān 沙滩
दलदल
zhăo zé 沼泽
पहाड़
shān mài 山脉
पहाड़ी
xiăo shān 小山
झील
hú 湖
रेगिस्तान
shā mò 沙漠
झरना
pù bù 瀑布

अतिरिक्त चीनी शिक्षण