शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 51 शहर के चारों ओर: स्थान

शब्दावली

शहर में
zài chéng shì nèi 在城市内
राजधानी
shŏu dū 首都
पोस्ट ऑफिस
yóu jú 邮局
बाजार
shì chăng 市场
बेकरी
miàn bāo fáng 面包房
किताबों की दुकान
shū diàn 书店
फार्मेसी
yào diàn 药店
पार्क
gōng yuán 公园
रेस्टोरेंट
fàn diàn 饭店
मूवी थियेटर
diàn yĭng yuàn 电影院
शराबखाना
jiŭ bā 酒吧
बैंक
yín háng 银行
अस्पताल
yī yuàn 医院
चर्च
jiào táng 教堂

अतिरिक्त चीनी शिक्षण