शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 41 यात्रा: हवाई जहाज में

शब्दावली

सामान के डिब्बे
xíng li cāng 行李舱
ट्रे मेज
chá jī 茶几
पथ
tōng dào 通道
पंक्ति
pái 排
सीट
zuò wèi 座位
तकिया
zhĕn tou 枕头
हेडफोन्स
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
सीट बेल्ट
ān quán dài 安全带
ऊंचाई
hăi bá 海拔
आपातकालीन निकास
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
लाइफ़ जैकेट
jiù shēng yī 救生衣
पंख
jī yì 机翼
पूंछ
jī wĕi 机尾

अतिरिक्त चीनी शिक्षण