शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 34 विपरीत: जादा / कम

शब्दावली

अधिक
jiào duō de 较多的
कम
jiào shăo de 较少的
सही
zhèng què de 正确的
गलत
bù zhèng què de 不正确的
खुश
gāo xìng de 高兴的
दुखी
jŭ sàng de 沮丧的
स्वच्छ
gān jìng de 干净的
गंदा
zāng de 脏的
जिंदा
huó zhe de 活着的
मृत
sĭ de 死的
देर से
wăn 晚
शीघ्र
zăo 早

अतिरिक्त चीनी शिक्षण