शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 30 विपरीत: बडे/छोटे

शब्दावली

बड़ा
dà de 大的
छोटा
xiăo de 小的
लंबा
gāo de 高的
नाटा
ăi de 矮的
युवा
nián qīng de 年轻的
बूढ़ा
nián lăo de 年老的
पतला
shòu de 瘦的
मोटा
pàng de 胖的
ऊपर
xiàng shàng 向上
नीचे
xiàng xià 向下
सवाल
wèn tí 问题
जवाब
jiĕ dá 解答

अतिरिक्त चीनी शिक्षण