हिंदी चीनी सबक 26 शब्दावली

चीनी :: सबक 26. समय: दिन क्या है?

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
आज क्या दिन है?
jīn tiān shì 2011 nián 11 yuè 21 háo 今天是2011年11月21号
आज 21 नवंबर, 2011 है
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
पिछले हफ्ते
shàng gè yuè 上个月
पिछले महीने
xià gè lĭ bài 下个礼拜
अगले सप्ताह
xià gè yuè 下个月
अगले महीने
míng nián 明年
अगले साल
jīn wăn 今晚
आज रात
zuó wăn 昨晚
पिछली रात
míng tiān zăo shang 明天早上
कल सुबह
qián tiān 前天
परसों (भूतकाल)
hòu tiān 后天
परसों
zhōu mò 周末
सप्ताहांत