हिंदी चीनी सबक 24 शब्दावली

चीनी :: सबक 24. समय: सप्ताह के दिन

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

duō jiŭ 多久?
कब तक?
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
सप्ताह के दिन
zhōu yī 周一
सोमवार
zhōu èr 周二
मंगलवार
zhōu sān 周三
बुधवार
zhōu sì 周四
बृहस्पतिवार
zhōu wŭ 周五
शुक्रवार
zhōu liù 周六
शनिवार
zhōu rì 周日
रविवार
zuó tiān 昨天
कल
jīn tiān 今天
आज
míng tiān 明天
कल