शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 22 लोगः लोगछ लड़कियाँ और लड़के

शब्दावली

लड़का
nán hái 男孩
लड़की
nǚ hái 女孩
महिला
nǚ rén 女人
आदमी
nán rén 男人
प्रेमी
nán péng you 男朋友
प्रेमिका
nǚ péng you 女朋友
चचेरी बहन (महिला)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
चचेरा (पुरुष)
biăo xiōng dì 表兄弟
चाची
ā yí 阿姨
चाचा
shū shu 叔叔
पत्नी
qī zi 妻子
पति
zhàng fu 丈夫