हिंदी चीनी सबक 22 शब्दावली

चीनी :: सबक 22. लोगः लोगछ लड़कियाँ और लड़के

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

nán hái 男孩
लड़का
nǚ hái 女孩
लड़की
nǚ rén 女人
महिला
nán rén 男人
आदमी
nán péng you 男朋友
प्रेमी
nǚ péng you 女朋友
प्रेमिका
biăo jiĕ mèi 表姐妹
चचेरी बहन (महिला)
biăo xiōng dì 表兄弟
चचेरा (पुरुष)
ā yí 阿姨
चाची
shū shu 叔叔
चाचा
qī zi 妻子
पत्नी
zhàng fu 丈夫
पति