शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 21 लोगः परिवार के संबंध

शब्दावली

सौतेली माँ
jì mŭ 继母
सौतेला बाप
jì fù 继父
सौतेली बहन
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
सौतेला भाई
yì fù xiōng dì 异父兄弟
ससुर
yuè fù 岳父
सास
yuè mŭ 岳母
वह कौन है?
tā shì shéi 她是谁?