हिंदी चीनी सबक 21 शब्दावली

चीनी :: सबक 21. लोगः परिवार के संबंध

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

jì mŭ 继母
सौतेली माँ
jì fù 继父
सौतेला बाप
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
सौतेली बहन
yì fù xiōng dì 异父兄弟
सौतेला भाई
yuè fù 岳父
ससुर
yuè mŭ 岳母
सास
tā shì shéi 她是谁?
वह कौन है?