शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 17 दिशा: नीचे हॉल में

शब्दावली

सीधे आगे
yī zhí xiàng qián 一直向前
पीछे
zài hòu miàn 在后面
सामने की ओर
zài qián miàn 在前面
अंदर
lĭ miàn 里面
बाहर
wài mian 外面
यहां
zhè lĭ 这里
वहाँ
nà li 那里
दीवार के साथ
yán zhe qiáng 沿着墙
कोने के आसपास
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
डेस्क पर
fú wù tái 服务台
लाइन में
zài duì liè lĭ 在队列里
नीचे की ओर
lóu xià 楼下
ऊपर की ओर
lóu shàng 楼上
नीचे हॉल में
zài dà tīng 在大厅