शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

चीनी :: सबक 16 दिशा: यहाँ आओ

शब्दावली

बस एक पल, कृपया
qĭng dĕng yī huì 请等一会
कृपया, यहीं रुकें
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
कृपया, मेरा अनुसरण करें
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
कृपया मेरे साथ आएँ,
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
वह आप की मदद करेगी
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
कृपया अंदर आईये
qĭng jìn 请进
बैठो
qĭng zuò 请坐
यहाँ आओ
guò lái 过来
कृपया मुझे दिखाएँ
qĭng gào su wŏ 请告诉我