हिंदी चीनी सबक 16 शब्दावली

चीनी :: सबक 16. दिशा: यहाँ आओ

loading

शब्दावली :: चीनी हिंदी

qĭng dĕng yī huì 请等一会
बस एक पल, कृपया
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
कृपया, यहीं रुकें
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
कृपया, मेरा अनुसरण करें
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
कृपया मेरे साथ आएँ,
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
वह आप की मदद करेगी
qĭng jìn 请进
कृपया अंदर आईये
qĭng zuò 请坐
बैठो
guò lái 过来
यहाँ आओ
qĭng gào su wŏ 请告诉我
कृपया मुझे दिखाएँ