शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

अंग्रेजी :: सबक 38 शारीर: ऊपरी शरीर

शब्दावली

कंधा
Shoulder
छाती
Chest
पीठ
Back
पेट
Stomach
कमर
Waist
धड़
Torso
बांह
Arm
कोहनी
Elbow
पहुंचे से कोहनी तक हाथ
Forearm
कलाई
Wrist
हाथ
Hand
उंगली
Finger
अंगूठा
Thumb
नाखून
Nail

अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षण