शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

इतालवी :: सबक 56 पर्यटन स्थलों का भ्रमण: स्थान

शब्दावली

ज्वालामुखी
Vulcano
घाटी
Canyon
वन
Foresta
पर्वत श्रृंखला
Catena montuosa
जंगल
Giungla
नदी
Fiume
प्रायद्वीप
Penisola
समुद्र तट
Spiaggia
दलदल
Palude
पहाड़
Montagna
पहाड़ी
Collina
झील
Lago
रेगिस्तान
Deserto
झरना
Cascata

अतिरिक्त इतालवी शिक्षण