शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

पुर्तगाली :: सबक 40 यात्रा: हवाई अड्डा

शब्दावली

हवाई अड्डा
Aeroporto (o)
हवाई जहाज
Avião (o)
उड़ान
Voo (o)
टिकट
Passagem (a)
पायलट
Piloto (o)
उड़ान सहायक
Comissário de voo
उड़ान संख्या
Número do voo
बोर्डिंग गेट
Portão de embarque
बोर्डिंग पास
Cartão de embarque
पासपोर्ट
Passaporte (o)
ले जाने वाला बैग
Bagagem de mão
सूटकेस
Mala (a)
सामान
Bagagem (a)

अतिरिक्त पुर्तगाली शिक्षण