शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

पुर्तगाली :: सबक 6 प्रारंभ: छोटे सवाल

शब्दावली

कब?
Quando?
कहां?
Onde?
कौन सा?
Qual?
कौन?
Quem?
किसकी?
De quem?
क्यों?
Por que?
क्या?
O que?
कैसे?
Como?
कब तक?
Por quanto tempo?
कितना?
Quanto?
क्या आपके पास है?
Você tem?
किसके लिए?
Para quem
किसके साथ?
Com o que?