शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

फ्रेंच :: सबक 12 नंबर: 21 से 30 तक

शब्दावली

इक्कीस
Vingt et un
बाईस
Vingt-deux
तेइस
Vingt-trois
चौबीस
Vingt-quatre
पच्चीस
Vingt-cinq
छब्बीस
Vingt-six
सताइस
Vingt-sept
अट्ठाईस
Vingt-huit
उनतीस
Vingt-neuf
तीस
Trente