शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

स्पेनिश :: सबक 16 दिशा: यहाँ आओ

शब्दावली

बस एक पल, कृपया
Un momento por favor
कृपया, यहीं रुकें
Espere aquí, por favor
कृपया, मेरा अनुसरण करें
Sígame, por favor
वह आप की मदद करेगी
La señora lo ayudará
कृपया अंदर आईये
Entre por favor
बैठो
Siéntese
यहाँ आओ
Venga aquí
कृपया मुझे दिखाएँ
Enséñeme por favor