शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 73 खाद्य: डेयरी उत्पाद

शब्दावली

डेयरी उत्पाद
Молочные продукты
दूध
Молоко
आइसक्रीम
Мороженое
मक्खन
Масло
पनीर
Сыр
क्रीम
Крем
जमे हुए भोजन
Замороженные продукты
दही
Йогурт
अंडे
Яйца

अतिरिक्त रूसी शिक्षण