शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 34 विपरीत: जादा / कम

शब्दावली

अधिक
Больше
कम
Меньше
सही
Правильный
गलत
Неправильный
खुश
Счастливый
दुखी
Грустный
स्वच्छ
Чистый
गंदा
Грязный
जिंदा
Живой
मृत
Мертвый
देर से
Поздно
शीघ्र
Рано

अतिरिक्त रूसी शिक्षण