शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 33 विपरीत: धीरे / तेज

शब्दावली

धीरे
Медленный
तेज
Быстрый
खाली
Пустой
भरा हुआ
Полный
सुंदर
Красивый
कुरूप
Уродливый
शोर
Шумный
शांत
Тихий
मज़बूत
Сильный
कमज़ोर
Слабый
सच
Правда
झूठ
Ложь
कठिन
Твердый
नरम
Мягкий

अतिरिक्त रूसी शिक्षण