शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 32 विपरीत: ठंडा / गर्म

शब्दावली

ठंड
Холодный
गरम
Горячий
प्रकाश
Светлый
अंधेरा
Темный
बुरा
Плохой
अच्छा
Хороший
अकेला
Один
एक साथ
Вместе
गीला
Влажный
सूखा
Сухой
साथ
С
बिना
Без

अतिरिक्त रूसी शिक्षण