शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 31 विपरीत: आसान / मुश्किल

शब्दावली

आसान
Легкий
मुश्किल
Трудный
वही
Тот же
अलग
Различный
खींचना
На себя
धकेलना
К себе
कुछ
Несколько, немного
बहुत
Много
लंबे समय तक
Длинный
कम समय तक
Короткий
कुछ नहीं
Ничего
कुछ
Что-то

अतिरिक्त रूसी शिक्षण