शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 20 लोगः परिवार के सदस्य

शब्दावली

लोग
Люди
मां
Мать
पिता
Отец
भाई
Брат
बहन
Сестра
बेटा
Сын
बेटी
Дочь
भतीजा
Племянник
भतीजी
Племянница
दादा
Дедушка
दादी
Бабушка