शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

रूसी :: सबक 6 प्रारंभ: छोटे सवाल

शब्दावली

कब?
Когда?
कहां?
Где?
कौन सा?
Какой?
कौन?
Кто?
किसकी?
Чей?
क्यों?
Почему?
क्या?
Что?
कैसे?
Как?
कब तक?
Как долго?
कितना?
Сколько?
क्या आपके पास है?
К вас есть?
किसके लिए?
Кому?
किसके साथ?
С чем?