शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

जापानी :: सबक 80 समुद्र तट: धूप सेकना

शब्दावली

समुद्र तट पर
biーchi de ビーチで
धूप सेंकना
nikkouyoku wo suru 日光浴をする
समुद्र
umi 海
लहर
nami 波
रेत
suna 砂
सूर्यास्त
yuuhi 夕日
द्वीप
shima 島
झील
mizuumi 湖
सागर
umi 海
बंदरगाह
minato 港
खाड़ी
wan 湾
तट
kaigan 海岸
उच्च ज्वार
manchou 満潮
कम ज्वार
kanchou 干潮
तौलिए
taoru タオル

अतिरिक्त जापानी शिक्षण