शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

जापानी :: सबक 38 शारीर: ऊपरी शरीर

शब्दावली

कंधा
kata 肩
छाती
mune 胸
पीठ
senaka 背中
पेट
onaka お腹
कमर
uesuto ウエスト
धड़
doutai 胴体
बांह
ude 腕
कोहनी
hiji 肘
पहुंचे से कोहनी तक हाथ
zenwan 前腕
कलाई
tekubi 手首
हाथ
te 手
उंगली
yubi 指
अंगूठा
oyayubi 親指
नाखून
tsume 爪

अतिरिक्त जापानी शिक्षण