शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज

जापानी :: सबक 36 शारीर:सिर

शब्दावली

शरीर के अंग
karada no bui 体の部位
सिर
atama 頭
बाल
kami 髪
चेहरा
kao 顔
माथा
gaku 額
भौं
mayuge 眉毛
पलकें
matsuge 睫毛
आंख
me 目
नाक
hana 鼻
गाल
hoo 頬
कान
mimi 耳

अतिरिक्त जापानी शिक्षण