שיעור אוצר מילים כרטיסיות משחק התאמה איקס מיקס דריקס משחק ריכוז משחק הקשבה

אנגלית :: שיעור 31 ניגודים: קל/קשה

אוצר מילים

קל
Easy
קשה
Difficult
אותו הדבר
Same
אחר
Different
משוך
Pull
דחף
Push
מעטים
Few
רבים
Many
ארוך
Long
קצר
Short
שום דבר
Nothing
משהו
Something