שיעור אוצר מילים כרטיסיות משחק התאמה איקס מיקס דריקס משחק ריכוז משחק הקשבה

איטלקית :: שיעור 34 ניגודים: יותר/פחות

אוצר מילים

יותר
Più
פחות
Meno
לתקן
Giusto
לא נכון
Sbagliato
שמח
Felice
עצוב
Triste
נקי
Pulito
מלוכלך
Sporco
חי
Vivo
מת
Morto
מאוחר
Tardi
מוקדם
Presto