שיעור אוצר מילים כרטיסיות משחק התאמה איקס מיקס דריקס משחק ריכוז משחק הקשבה

גרמנית :: שיעור 68 מסעדה: תשלום

אוצר מילים

לסעוד
Essen
לשתות
Trinken
האם אני יכול לדבר עם המנהל?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
מה זה?
Was ist das?
חשבון
Geldschein (der)
טיפ
Trinkgeld (das)
אפשר לשלם בכרטיס אשראי?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
כמה אני חייב לך?
Was schulde ich Ihnen?
החשבון, בבקשה
Die Rechnung bitte
האם יש לך כרטיס אשראי אחר?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
אני צריך קבלה
Ich brauche eine Quittung
איפה השירותים?
Wo ist die Toilette?
יציאה
Ausgang (der)
כניסה
Eingang (der)
תודה לך על השירות הטוב
Vielen Dank für die gute Bedienung