ללמוד אנגלית

במטוס


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

אוצר מילים

עברית

אנגלית

לשאת על התיק
Carry-on bag
המזוודה
Suitcase
מטען
Baggage
מזוודות בתא
Luggage compartment
מגש השולחן
Tray table
מעבר
Aisle
שורה
Row
מושב
Seat
כרית
Pillow
אוזניות
Headphones
חגורת בטיחות
Seatbelt
גובה
Altitude
יציאת חירום
Emergency exit
חגורת הצלה
Life vest