עברית אנגלית במטוס אוצר מילים

אנגלית :: במטוס

loading

אוצר מילים :: אנגלית עברית

Carry-on bag
לשאת על התיק
Suitcase
המזוודה
Baggage
מטען
Luggage compartment
מזוודות בתא
Tray table
מגש השולחן
Aisle
מעבר
Row
שורה
Seat
מושב
Pillow
כרית
Headphones
אוזניות
Seatbelt
חגורת בטיחות
Altitude
גובה
Emergency exit
יציאת חירום
Life vest
חגורת הצלה