Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 109 Ordenador: Xerga

Vocabulario

Libro de visitas
liú yán bĕn 留言本
Cesta da compra
gòu wù chē 购物车
Newsgroup
xīn wén zŭ 新闻组
Apúntate
dìng yuè 订阅
As mensaxes de saída
fā chū duăn xìn 发出短信
Mensaxes cifradas
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Enviadas
fā jiàn xiāng 发件箱
Mensaxes borradas
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Caixa de entrada
shōu jiàn xiāng 收件箱
Caixa de saída
dāi fā yóu jiàn 待发邮件