Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 108 Ordenador: termos correo-e

Vocabulario

Wrap Word
zì dòng huàn xíng 自动换行
Ciberespazo
wăng luò kōng jiān 网络空间
Enderezo de correo electrónico
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Axenda
tōng xùn lù 通讯录
Beneficiario
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Responder a todos
huí fù quán bù 回复全部
Os anexos
fù jiàn 附件
Adxuntar
tiē fù shŭ 贴,附属
Asunto
zhŭ tí 主题