Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 106 Emprego: A entrada de datos

Vocabulario

Negra (texto)
cū tĭ de 粗体的
Modelo
mú băn 模板
Preferencias
yōu xiān quán 优先权
A transferencia de ficheiros
wén jiàn chuán shū 文件传输
Entrar en
dēng lù 登陆
Palabra clave
guān jiàn zì 关键字
Nome de usuario
yòng hù míng 用户名
Contrasinal
mì mā 密码
Sinatura dixital
shù zì qiān míng 数字签名
Dominio público
gōng gòng yù 公共域
Ancho de banda
dài kuān 带宽
Bandeira
guăng gào 广告
Icona
tú biāo 图标
Preguntas máis frecuentes
cháng jiàn wèn dá 常见问答